แหล่งจ่ายไฟแรงดันสูง AGH50

Product ID: AGH50

Send Inquiry
Beijing EIE Electronics Co., Ltd.

TEL:(86)10-61190909
FAX:(86)10-61190899
Address:Rm903,Yue MOMA AnNingZhuang Road,Haidian District,Beijing,China
Website: http://www.eie-ic.com
Email: info@eie-ic.com
EMCO High-voltage power supply AGH50
แหล่งจ่ายไฟแรงดันสูงโมดูลตัวแทนประเทศไทย
ISOLATED, PROPORTIONAL DC TO HV DC CONVERTERS
100V to 6000V @ 1.0 and 1.5 Watts
EMCO แหล่งจ่ายไฟแรงดันสูง AGH50 AG SERIES
EMCO แหล่งจ่ายไฟแรงดันสูง AGH50 APPLICATIONS
Avalanche Photodiodes
Capacitor Charging
Electrophoresis
Photomultiplier Tubes
Piezo Devices
Mass Spectrometry
Sustaining Ion Pumps
EMCO แหล่งจ่ายไฟแรงดันสูง AGH50 FEATURES
Proportional Input/Output
Low Noise Quasi-sinewave Oscillator
Control Pin (can be used for on/off control)
Low Leakage Current
Low Input/Output Capacitance
Input to Output Galvanic Isolation
Short Circuit Protection, 1 Minute Minimum
No Minimum Load Required

Main Products

DC/DC AC/DC power supply, high voltage power supply module